Официален канал на радио Зорана в YouTube

ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ
NOVOROJDENIE-22
ПУБЛИКАЦИИ
Празникът на Светия Дух

Празникът на Светия Дух “А кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене” (Иоан.15:26) В понеделника… ...

ПЕТДЕСЕТНИЦА

ДНЕС Е ПЕТДЕСЕТНИЦА – РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА! „Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър,… ...

Св. мъченик Юстин Философ

Св. мъченик Юстин Философ Св. Юстин е роден около началото на I век в град Неапол в областта Самария (днес Наблус в палестинските територии) в семейството на високопостевен езичник. В… ...

Св. Емилия

Св. Емилия Св. Емилия се родила в Кесария в началото на IV век в богато семейство, което притежавало огромни поземлени имения в Мала Азия. Била рядко красива и дълбоко религиозна.… ...

Светите Отци от Първият вселенски събор

Светите Отци от Първият вселенски събор В седмата неделя след Пасха Църквата чества светите Отци от Първия вселенски събор, проведен в малоазийския град Никея през 325 г., когато боговдъхновеният св.… ...

СРЕЩА С ПРАВОСЛАВИЕТО

Свето Евангелие от Лука | Глава 23

МОСТ НА НEБЕСАТА

СИНОДАЛЕН ПРЕВОД
„БИБЛИЯ, НОВ ПРЕВОД ОТ ОРИГИНАЛНИТЕ ЕЗИЦИ“
БЪЛГАРСКО БИБЛЕЙСКО ДРУЖЕСТВО ИЗДАТЕЛСТВО „ВЕРЕН“

ПО ИДЕЯ НА ФОНДАЦИЯ „НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ
КОРИЦА, ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ: „НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ“

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 БЕНЕФИЦИЕНТ: „РОМАНТИКА“ ЕООД Обща стойност: 4 900 лв., от които 4 165 лв. европейско и 735 лв. национално съфинансиране. Начало: 02.09.2020 г. Край: 02.12.2020 г.
Процедура на подбор на проекта BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Наименование на програмата: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“