СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ 

Днес Църквата чества един от големите Господски и Богородични празници: светото Благовещение. Св. арх. Гавриил донася на св. Дева Мария благата вест за скорошното явяване на отдавна очаквания от евреите Спасител, който се явява и момент на Боговъплъщението.  

Св. евангелист Лука ни предава как е станало това събитие (Лука. 1: 28-38). Ангелът се явил при пресветата Дева и казал: „Радвай се, благодатна! Благословена си ти между жените!“ Смирената Дева се смутила от тия думи. Но ангелът продължил: „Не бой се, Марие, понеже ти намери благодат у Бога! И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син, и ще Го наречеш Иисус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давид; и ще царува над дома Иаковов навеки, и царството Му не ще има край.“ Пресвета Дева казала на ангела: „Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?“ — Ангелът ѝ отговорил: „Дух Светий ще слезе върху тебе и силата на Всевишния ще те осени. Затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий.“

„Ето рабинята Господня — казала Мария, — нека ми бъде по думата ти!“ 

От този кратък и смирен отговор зависело най-важното събитие в човешката история след грехопадението и изгонването на първите хора от Рая. В него била вложена вярата, любовта и смирението на най-святата и пречиста душа, която Бог отделил и осветил за Себе си. Личността на Св. Богородица е кулминацията в цялата история на еврейския народ, чиито представители чрез вярата и послушанието си към Бога, освещавайки се поколение след поколение, станали способни да родят Пречистата, която да вмести в себе си Невместимия. Дева Мария, рожба на светите богоотци Иоаким и Анна, била плод на горещата вяра и молитви на родителите си, била наследница на царски и архиерейски род. Посветена от раждането си на Бога, отглеждана в Иерусалимския Храм, самата Тя трябвало да стане одушевена Божия църква. 

Според учението на Църквата, след Нейния отговор на думите на архангела, Бог Се въплъщава, „Словото стана плът“ както пише св. евангелист Йоан (Иоан 1:14). Така  се изпълняват обещанията, които Господ дал на избрания народ, чията цел била именно тази – да роди Месията, чрез пречиста Дева, както било предсказано от пророците. 

Св. Богородица е майка на всички хора, които се спасяват, защото делото на спасението на човешкия род е и Нейно лично дело, отговор и желание на пречистата и душа, решение на Нейното сърце! С Нейният отговор се поставило началото на изкуплението на човечеството и неговото завръщане в Рая. 

Светата Църква възпява този празник с думите:

„Днес е началото на нашето спасение и разкриване на вечната тайна:

Син Божий става Син на Дева и Гавриил благодат благовествува

Затова нека и ние с него да пеем на Богородица:

Радвай се благодатна, Господ е с Тебе!“

Честит и благословен празник!

КУЛТ КЪМ ИЗКРИВЕНОТО – ПАДЕНИЕТО на съвременната българска експресионистична живопис в картините на Николай Майсторов „Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа; само глупците презират мъдростта и наставлението.“Притчи 1:7 НП »

Християнски православен фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“                                                   С »

                    ГАЛЕРИЯ -ЖИВОТВОРЕНИЕ Заповядайте на първия християнски фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“ с два тържествени благотворителни концерта по случай празника Покров Богородичен и с »

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »