Реклама

Парламентарни избори 2021 г.

Президентски избори 2021 г.

ИЗЛЪЧВАНЕ НА 30 СЕК. КЛИП

Часови пояс
06:00-20:00 Цена: 15 лв.
20:00-06:00 Цена: 5 лв.
Платен репортаж 100 лв./мин.

Продължителност на клипа
+ 1 секунда Цена: +3%

ОТСТЪПКИ
При обем 3 000 – 6 000 лв.: – 10%
При обем 6 001 – 9 000 лв.: – 20%
Над 9 001 лв.: – 30 %

ИЗРАБОТКА НА АУДИО КЛИП
До 72 часа (с 1 глас): 100
До 24 часа (с 1 глас): 170
Допълнителен глас: 50
Изработка на авторски клип: По договаряне
Поправка на клип: 50

* Цените са в лева, без ДДС

ИЗЛЪЧВАНЕ НА 30 СЕК. КЛИП

Часови пояс
06:00-20:00 Цена: 15 лв.
20:00-06:00 Цена: 5 лв.
Платен репортаж 100 лв./мин.

Продължителност на клипа
+ 1 секунда Цена: +3%

ОТСТЪПКИ
При обем 3 000 – 6 000 лв.: – 10%
При обем 6 001 – 9 000 лв.: – 20%
Над 9 001 лв.: – 30 %

ИЗРАБОТКА НА АУДИО КЛИП
До 72 часа (с 1 глас): 100
До 24 часа (с 1 глас): 170
Допълнителен глас: 50
Изработка на авторски клип: По договаряне
Поправка на клип: 50

* Цените са в лева, без ДДС

Договор/1 с ПП ВМРО от 19.10.2021 г. – може да отворите ТУК

Договор/2 с ПП ВМРО от 04.110.2021 г. – може да отворите ТУК

Договор/1 ПП Възраждане – може да отворите ТУК

Договор/2 ПП Възраждане – може да отворите ТУК

Договори/1  ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ – може да отворите ТУК

Договори/2  ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“ – може да отворите ТУК

София 1040, пл. „Македония“ 1, ет. 19, офис 10,
тел. 02/975 82 70, моб. 0885 85 12 00;
e-mail:office@zorana.bg