Реклама

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ
11 юли 2021

Българските патриоти – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ
ДОГОВОР И МЕДИЕН ПЛАН

София 1040, пл. „Македония“ 1, ет. 19, офис 10,
тел. 02/975 82 70, моб. 0885 85 12 00;
e-mail:office@zorana.bg

Парламентарни Избори 2021 г.

ЦЕНОВА ЛИСТА

ИЗЛЪЧВАНЕ НА 30 СЕК. КЛИП

Часови пояс

Цена

06:00-20:00

15 лв

20:00-06:00

5 лв

Платен репортаж

100 лв./мин.

РАЗЛИЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Продължителност на клипа

Цена

+ 1 секунда

+3%

 

ОТСТЪПКИ

При обем 3 000 – 6 000 лв. – 10%

При обем 6 001 – 9 000 лв. – 20%

Над 9 001 лв. – 30 %

ИЗРАБОТКА НА АУДИО КЛИП

До 72 часа( с 1 глас )

100

До 24 часа( с 1 глас )

170

Допълнителен глас

50

Изработка на авторски клип

По договаряне

Поправка на клип

50

* Цените са в лева, без ДДС