РАДИО ЗОРАНА
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

ИЗЛЪЧВАНЕ НА 20 СЕК. КЛИП

 
 

 

 

ОТСТЪПКИ

ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМЕН КЛИП

 
 

 

 

НАЧИСЛЕНИЯ

 
 

 

 

София 1040, пл. „Македония“ 1, ет. 19, офис 10,
тел. 02/975 82 70, моб. 0886901494;
e-mail:office@zorana.bg