контакт

Свържете се с нас

Радио Зорана – „Романтика“ ЕООД

София 1040, пл. Македония №1
Конфедерация на независимите синдикати в България
eтаж 19, офис 10
тел. 02/ 975 82 70
office@zorana.bg
www.zorana.bg

Друга информация

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
Тел: 02/ 970 88 10
Факс: 02/ 973 37 69
Web site: www.cem.bg
E-mail: office@cem.bg