СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Днес е един от големите Господски празници, в който честваме възнасянето на Божия син на небето на четиридесетия ден след Неговото Възкресение. 

След  Възкресението Господ Иисус се явявал многократно на учениците Си и укрепвал тяхната вяра, разяснявал им царството Божие, отварял им ума за да разбират Светото писание (Лук. 24:45, 49) и потвърждавал обещанието Си за идването на Утешителя Дух Свети (Иоан 14, 16, 17). 

На четиридесетия ден от Възкресението им се явил за последен път, беседвал с тях и ги извел от града на Елеонската планина. 

Преди да се издигне нагоре в облак и да се скрие от погледа на Своите ученици, Христос изрича важни обещания към целия човешки род. Той ни съобщава, че на Него е дадена всяка власт на Небето и на земята! Че Той е с нас през всички дни до свършека на света! Че Той няма да ни остави сираци, а ще ни изпрати от Отца друг застъпник – Духа на Истината – Утешителя, Който ще ни напомня всичко, Което Спасителят ни е казал и ще свидетелства за Него. Светият Дух на истината ще ни даде сила и ще ни научи на пълната истина! Преди Своето Възнесение от Елеонската планина, Иисус Христос ни успокоява, че ще се завърне отново в слава, за да съди живи и мъртви, и Царството Му не ще има край! 

При Своето Преславно Възнесение, Господ Иисус Христос се възнася на небесата и застава отдясно на Отца, като изпълнява всяко пророчество, като съединява земното с небесното, като ни завещава най-важното наследство на просветление, на учение за мир и смирение, за любов към врага, за грижа и служение, за саможертва, за най-висш морал и добродетелност. Неговото Слово ни напои с живата вода от която няма да ожаднеем. Неговите ръце ни сътвориха от пръст и ни изцелиха, отвориха слепите ни очи! Неговата кръв ни възкреси и преобрази целия ни свят завинаги. 

Той е с нас през всички дни до свършека на света! Нему слава, чест и поклонение вовеки!

Честит и благословен празник!

КУЛТ КЪМ ИЗКРИВЕНОТО – ПАДЕНИЕТО на съвременната българска експресионистична живопис в картините на Николай Майсторов „Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа; само глупците презират мъдростта и наставлението.“Притчи 1:7 НП »

Християнски православен фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“                                                   С »

                    ГАЛЕРИЯ -ЖИВОТВОРЕНИЕ Заповядайте на първия християнски фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“ с два тържествени благотворителни концерта по случай празника Покров Богородичен и с »

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »