ШЕСТА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ – ВХОД ГОСПОДЕН В ИЕРУСАЛИМ

Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на трапезата.

Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете Иисусови, и с косата си отри нозете Му; и къщата се напълни с благоухание от мирото. Тогава един от учениците Му, Иуда Симонов Искариот, който щеше да Го предаде, рече: защо да се не продаде това миро за триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси?

Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. (Той държеше ковчежето, и крадеше от онова, каквото там пускаха.)

А Иисус рече: остави я; тя е запазила това за деня на погребението Ми. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога.

Голямо множество иудеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Иисуса, но за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от мъртвите.

А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина иудеи ги напускаха и вярваха в Иисуса.

На другия ден тълпи народ, дошли на празника, като чуха, че Иисус иде в Иерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да Го посрещнат, като викаха: осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев.

А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: „не бой се, дъще Сионова! Ето, твоят Цар иде, възседнал осле“. Учениците Му изпървом не разбраха това; но, когато се прослави Иисус, тогава си спомниха, че това беше писано за Него, и това Му бяха направили.

Множеството, което беше с Него, когато Той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше. Затова Го и посрещна народът, защото бе чул, че Той стори това чудо.

(Иоан. 12:1–18)

Днес честваме Вход Господен в Иерусалим и както пише св. евангелист Иоан, целият народ излязъл по улиците за да посрещне Царя Израилев, викайки „Осанна, благословен идещият в името Господне!“. Това възторжено посрещане било заради великото чудо на възкресението на Лазар, чрез което израилтяните се убедили в божествеността на Иисус, когото дотогава те възприемали само като боговдъхновен Учител. Но сега те виждали в Него обещания от пророците Месия, който, както те очаквали, щял да стане техен цар и да ги освободи от игото на римляните. Но Иисус, който много пъти бил в Иерусалим и ги поучавал в притвора на Храма, сега идвал в града по съвсем различна причина от това, което народът очаквал.

Месията идвал за да пострада доброволно заради нашето спасение. За да победи смъртта със смърт, да ни дарува безсмъртие и да ни избави от страшния ров в „долината на смъртта“. Господ идвал за да изцели човешките души и да ги съедини с Бога, като се принесе в жертва и „даде душата Си откуп за мнозина“ (Марк. 10:45).

В оня ден Господ не влязъл във великия град в цялата си славата на Цар. Това ще се случи в края на времената при Неговото второ пришествие, когато ще седне на престола Си за да съди човечеството. Сега Този, Когото приветствали, не идвал на бял кон, а яздел животно, което е символ на мира.

Царят Израилев влизал „кротък и смирен“, възседнал осле, както пророкувал Исаия (40:10). Хората се радвали и очаквали Той да прояви още от своята божественост, още от силата Си с която възкреси Лазар, да им върне царството още сега и да ги освободи от робството, но Христос ги водел към нещо друго: „Моето царство не е от този свят“, казал Той.
(Иоан. 18:36)

Идвайки от Витания и слизайки от Елеонския хълм за да влезе в Иерусалим, по неговия път хората постилали дрехите си и кършели клони от смокиновите и палмовите дървета за да го приветстват. За Пасха в Иерусалим се събирало огромно множество поклонници и всеки е успял да чуе какво се е случило, а после след празника – да го занесе до своето село или градче. Така целият Израил е бил уведомен както за чудото с възкръсналия Лазар, така и за Оня, който вече три години проповядвал по техните земи. Но било още твърде рано да го разберат и съвсем скоро щели да се разочароват.

А за фарисеите и старейшините, които намразили Иисус още повече след извършеното чудо, идването му в града било удобен повод Той да бъде заловен и убит и решението за това вече било взето.

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Нашият дом е България е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филмът на Арх. Пламен Пламенов Мирянов „Свещената азбука“ вдъхнови Кан в навечерието на 24 май 24.05.2017 е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Арх. Пламен Пламенов Мирянов бе отличен за приноса му за развитие на обществото е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Св. пророк Иона
ЗОРАНА

Св. пророк Иона

Св. пророк Иона Около 800 години преди Рождество Христово живял между израилтяните един човек на име Иона. В онова време жителите на големия асирийски град

Прочетете повече »
Св. апостол Кодрат
ЗОРАНА

Св. апостол Кодрат

Св. апостол Кодрат Сведенията за св. апостол Кодрат черпим от първия църковен историк Евсевий Кесарийски. Кодрал бил ученик на някои от апостолите, преките ученици на

Прочетете повече »
Св. вмчк Евстатий Плакида
ЗОРАНА

Св. вмчк Евстатий Плакида

Св. вмчк Евстатий Плакида Св. Евстатий, преди да стане християнин се казвал Плакида, бил висш римски военачалник по времето на император Траян. Според преданието, той

Прочетете повече »

СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ