СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

ОТСИЧАНЕ ГЛАВАТА НА СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

Почитайки св. Йоан Предтеча като най-велик от пророците, Църквата посвещава на неговата памет няколко дни в годината. На 24 юни, тя тържествено празнува рождението му; прославя го на другия ден след празника Богоявление; а на 29 август възпоменава неговата смърт.

Когато бил на 30 години, св. Йоан Предтеча, по вдъхновение Божие, се явил между юдеите, за да подготви евреите да посрещнат Месията – Христос. Възвестявайки им явяването на Спасителя и приближаването на Царството Божие, Йоан ги убеждавал да се приготвят за тази велика радост чрез покаяния за греховете си и изправяне на живота си. Множество хора идвали при Йоан и приемали от него покайно кръщение.

Сам Иисус Христос дошъл при него да се кръсти и тогава Йоан Го разпознава като Месия и Спасител. След кръщението на Иисус Христос Йоан продължавал да учи народа и близо до Енон кръщавал идващите при него, като свидетелствал за Христа, че Той е Син Божи, слязъл от небето. „Той трябва да расте – казвал св. Йоан, – пък аз да се смалявам. Който иде отгоре, Той е над всички“.

Като проповядвал покаяние, изобличавал беззаконията и пороците, св. Йоан не се боял да говори истината и да изобличава дори и тогава, когато това го подлагало на опасност. Цар Ирод, син на оня, който убил витлеемските младенци, се развел с жена си и се оженил за Иродиада, жена на брат му Филип. Понеже това се забранявало от Мойсеевия закон, св. Йоан казал на царя: „Не ти прилича да имаш жената на брата си!“ Разгневеният Ирод заповядал да затворят Йоан в тъмница. Иродиада още повече от царя ненавиждала Йоан и искала неговата смърт. Но Ирод се побоял да го убие, понеже знаел, че целият народ го уважавал и почитал за пророк.

Скоро след затварянето в тъмница на св. Йоан Ирод празнувал рождения си ден и направил голямо угощение на галилейските началници. На този празник Иродиадината дъщеря Саломе играла и така се понравила на царя, че той във възторг се заклел да й даде каквото пожелае – дори и половината си царство. Девойката не знаела какво да иска. Тя се посъветвала с майка си, която я подучила да поиска главата на Йоан Кръстител. Дъщерята дошла при царя и му казала: „Искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Йоан Кръстител!“ Ирод се натъжил твърде много, но поради клетвата не се решил да й откаже и пратил в тъмницата да отсекат главата на Йоан. Донесли на блюдо главата на великия пророк, дали я на девойката, а тя я занесла на майка си.

Йоановите ученици погребали тялото на светия си учител в Севастия, а Иродиада скрила главата му в Иродовия дворец. Съвестта, вероятно, мъчела Ирод, защото, когато до него дошли слухове за чудесата, извършвани от Спасителя, той казал: „Това е непременно Йоан Кръстител, възкръснал от мъртвите, и затова чудеса се вършат от него.“

Когато Господ Иисус Христос научил за убийството на Йоан се натъжил много. Той се оттеглил в пустинно място и скърбял за най-добрия човек, който някога се е раждал.

Малко след това бедствия поразили Ирод, войската му била разбита от арабския цар Арета, баща на първата му жена. Той самият бил изпратен на заточение от римския император, а юдеите смятали тия бедствия като справедливо наказание за убиването на великия пророк.

На днешния тъжен ден Църквата е установила строг пост в памет на светия Пророк и Предтеча Господен Йоан.

Молитвите му да имаме!

КУЛТ КЪМ ИЗКРИВЕНОТО – ПАДЕНИЕТО на съвременната българска експресионистична живопис в картините на Николай Майсторов „Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа; само глупците презират мъдростта и наставлението.“Притчи 1:7 НП »

Християнски православен фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“                                                   С »

                    ГАЛЕРИЯ -ЖИВОТВОРЕНИЕ Заповядайте на първия християнски фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“ с два тържествени благотворителни концерта по случай празника Покров Богородичен и с »

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »