СЪБОР НА СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Църквата е определила на този ден да се честват светите ангели и най-вече  св. Архистратиг Михаил, когото счита за вожд на небесните сили.

Божия благост, която е причислила нас, православните християни, към този ангелски събор е съставила една Църква от ангели и човеци. Нашето задължение е да ги почитаме подобаващо като наши бъдещи съграждани в Небесното отечество и да им подражаваме според силите си, за което и усърдно молим Господа Бога, нашия общ Творец.

Ангелите са безплътни сили или духове, служители на Бога и пазители на хората (Евр. 1:14). Съобразно служението на Бога и отношението им към хората, Светото писание ги разделя в девет чина по три лика или разряда.

Първият, най-горният чин, са серафими, херувими и престоли (Ис. 6:2; Бит. 3:22; Кол. 1:16)

Вторият чин са господства, сили и власти (Кол. 1:16; 1Петр. 3:22).

Третият чин са начала, архангели и ангели (Кол. 1:16; 1 Сол. 4:16; 1Петр. 3:21)

На Църквата Божия са известни имената на Седемте първенствуващи ангели, които винаги стоят пред престола на Господа. Всеки от тях има свое особено служение.

Словото Божие представя св. Архистратиг Михаил като вожд на небесните сили и борец против духовете не тъмнината. Поради това той се изобразява с меч в ръка, а с краката си тъпчещ дявола.

Св. Архангел Гавриил според Св. Писание е известител на тайните Божии;

Св. Рафаил – целител на недъзите;

Св. Уриил – просветител на душите;

Св. Салатиил – почита се като молител и застъпник пред Бога;

Св. Йехудиил – прославител на Господа;

Св. Варахиил – подател на Божиите благословения.

Един от вишите ангели – Денница (Ис. 14:12) се възгордял и чрез своето падане увлякъл множество други духове и станал дявол и сатана като донесъл злото в света; но всички ангели, под началството на св. Архистритиг Михаил, които останали верни на Господа, продължават да Му служат и да възпяват славата Му.

Църквата се обръща с молитва към ангелите да ни закрилят и пазят от изкушенията на злите духове, защото всички те се считат за пазители на човешкия род. Всеки кръстен човек, член на Църквата, има ангел – хранител към който трябва често да се обръща в молитвите си, както и към другите небесни и безплътни сили   „да ни ограждат с покрова на крилете на невеществената си слава и да ни избавят от беди“.

Молитвите им към Господа да имаме!

КУЛТ КЪМ ИЗКРИВЕНОТО – ПАДЕНИЕТО на съвременната българска експресионистична живопис в картините на Николай Майсторов „Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа; само глупците презират мъдростта и наставлението.“Притчи 1:7 НП »

Християнски православен фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“                                                   С »

                    ГАЛЕРИЯ -ЖИВОТВОРЕНИЕ Заповядайте на първия християнски фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“ с два тържествени благотворителни концерта по случай празника Покров Богородичен и с »

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ