СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

СВ. ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВАМА МЪЧЕНИЦИ ОТ АМОРИЯ

На 6 март честваме паметта на християнските военачалници, които пострадали за вярата през 845 година.

При управлението на византийския император Теофил (829–842 г.) Амория, главният град на провинция Анатолия бил дълго обсаждан от войските на арабския халиф Ал Мутасим и най-сетне бил завладян с предателство през август 838 г. По-голямата част от жителите и войниците, които защитавали града, били избити, а повечето от тези, които били отведени в робство, загинали по пътя. Останалите живи висши военачалници били закарани в столицата на халифàта град Самара и там били хвърлени в тъмница, където при много тежки условия били държани близо 7 години. Халифът отказал всякакви предложения за откуп. 

Следващия халиф Ал Уасик (842–847) решил да принуди пленниците да приемат исляма. Той им изпращал свои хора, които носели на изтерзаните затворници храна, дрехи и пр. – и в разговори с тях се опитвали да ги убедят в преимуществата на победоносната мохамеданска религия. Сред тези съблазнители имало и християни-отстъпници. Особено лукави били онези, коите предлагали на пленените военачалници да приемат исляма само формално, а след като бъдат освободени и постъпят на служба при халифа, да намерят случай да избягат при своите.   

Но християните, понасяйки жестокото изпитание, все повече и повече укрепвали духом. Те търсели сила и утеха в постоянната молитва и благодарели на Бога, Който им пратил страдания, чрез които да загладят прегрешенията на предишния си живот. Те спокойно очаквали смъртта, за да се съединят с Христа и да придобият вечните блага на бъдещия живот. Най-сетне халифът се убедил, че няма да ги пречупи и ги предал на екзекуция. В последния момент един от пленниците проявил малодушие, но съветниците на халифа казали, че щом предава вярата си, пак може да я предаде – и той също бил осъден на смърт.  Военачалниците-християни били обезглавени на брега на река Ефрат, след което телата им били хвърлани в реката. Трупът на отстъпника веднага потънал, а другите се понесли по течението, което ги донесло до един християнски манастир. Игуменът положил телата в гробници. Известни са имената само на няколко от 42-мата мъченици: патрѝкият Константин, спатàрият Калист, нотàрият Константин, Теофил, Васой и Теодор.

Молитвите им към Господа да имаме!

КУЛТ КЪМ ИЗКРИВЕНОТО – ПАДЕНИЕТО на съвременната българска експресионистична живопис в картините на Николай Майсторов „Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа; само глупците презират мъдростта и наставлението.“Притчи 1:7 НП »

Християнски православен фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“                                                   С »

                    ГАЛЕРИЯ -ЖИВОТВОРЕНИЕ Заповядайте на първия християнски фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“ с два тържествени благотворителни концерта по случай празника Покров Богородичен и с »

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »