СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

СВ. ПЪРВОМЪЧЕНИК БЪЛГАРСКИ ЕНРАВОТА БОЯН

Днес честваме паметта на св. Енравота (наричан още Боян или Воин), първия български мъченик за христянската вяра. Сведенията за него са достигнали до нас от писанията на Теофилакт Охридски въз основа на стари български извори. 

Енравота е български княз, най-големият син на хан Омуртаг (упр. 816-831). Бил е посветен във вярата от един образован византийски пленник, Кинам, който дядо му, хан Крум бил довел в столицата Плиска. Наследникът на Крум – Омуртаг – искал да прекъсне християнското влияние на Кинам върху своите синове и го заставил да участва в идолска трапеза. След като Кинам категорично отказал, бил хвърлен в затвора. Когато след Омуртаг на трона се възцарил най-малкия му син Маламир, по молба на брат си Енравота, той му подарил Кинам за негов роб. 

Обаче скоро княз Енравота-Боян тайно приел християнско кръщение под влиянието на Кинам. Като узнал това, Маламир се опитал да застави брат си да се откаже от „чуждия Бог“. Князът решително отказал и дръзновено заявил своята непоколебима християнска вяра. Тогава Маламир произнесъл над него смъртна присъда. Както разказва Теофилакт Български, преди да бъде посечен, мъченикът произнесъл вдъхновена пророческа реч:

– Тази вяра, заради която аз сега умирам, ще се преумножи на българската земя. Напразно се надявате вие да я ограничите с моята смърт. Кръстният знак ще бъде на почит навсякъде, ще се издигат храмове на истинския Бог и чисти свещеници чисто ще служат на чистия Бог. А идолите и техните скверни жертвеници ще бъдат разорени така, като че ли не са съществували. Но и ти самият – обрнал се към брат си Маламир – подир няколко години зле ще изхвърлиш своята злочестива душа, без да получиш никаква полза от своята жестокост!

След тези слова Христовият мъченик преклонил глава под меча и приел мъченически венец около 833 година.

Скоро умрял и Маламир и понеже нямал наследник, наследил го брат му Пресиян (836-852). А синът и наследникът на Пресиян, св. Борис (упр. 852-889), приел християнството с името Михаил и покръстил българския народ. Така пророчеството на мъченика се изпълнило. 

Според археологическите открития в Плиска, на гроба на св. Енравота била издигната кръстовидна гробница-мартѝриум. На нейно място, т.е. на гроба на българския Първомъченик, впоследствие бил изграден олтарът на Голямата базилика, най-големия и най-важния храм на Първото българско царство.  

Молитвите му към Господа да имаме!

КУЛТ КЪМ ИЗКРИВЕНОТО – ПАДЕНИЕТО на съвременната българска експресионистична живопис в картините на Николай Майсторов „Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа; само глупците презират мъдростта и наставлението.“Притчи 1:7 НП »

Християнски православен фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“                                                   С »

                    ГАЛЕРИЯ -ЖИВОТВОРЕНИЕ Заповядайте на първия християнски фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“ с два тържествени благотворителни концерта по случай празника Покров Богородичен и с »

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »