СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

Св. пророк Иона

Около 800 години преди Рождество Христово живял между израилтяните един човек на име Иона. В онова време жителите на големия асирийски град Ниневия прогневили Бога със своя беззаконен живот. Затова Бог заповядал на Иона да отиде в тоя град и да проповядва покаяние. Иона обаче се уплашил и се качил на кораб, който отплавал в друга посока. Но в морето се надигнала страшна буря и имало опасност корабът да потъне. Пътниците разбрали, че бурята има свръхестествена причина и хвърлили жребие, за да узнаят кой измежду тях е виновникът. Жребият се паднал на Иона, който признал, че не е изпълнил Божията заповед и че бурята е заради него. Като видели, че не могат да се справят с вълните, моряците хвърлили Иона в морето и бурята тутакси утихнала. Иона бил погълнат от грамадна риба, но след като останал във вътрешността ѝ три дни и нощи, по Божия воля бил изхвърлен жив на брега.

Иона отишъл в Ниневия. Като пристигнал там, тръгнал из улиците и гръмогласно говорел на жителите, че след четиридесет дни градът ще бъде разрушен, ако те не се покаят. Ниневийците повярвали на думите на пророка. Сам царят слязъл от престола си, съблякъл разкошното си царско облекло, облякъл се в прости дрехи и наложил на себе си и на всички жители най-строг пост. Цели три дни всички се молели със съкрушение и смирение. Каели се за греховете си и обещавали да се поправят. Бог видял тяхното искрено покаяние и отменил наказанието над града.

След като пророкуваното от него наказание не се сбъднало, Иона възроптал против Бога, но получил урок за вразумление. Бог направил в една нощ да израсте за него растение, което го предпазвало със сянката си от палещия зной на слънцето. Иона си отдъхнал на сянка. Но в една нощ червей подял растението и то изсъхнало. Иона тежко се огорчил. Тогава Господ му казал:

– Жал ти е за растението, за което не си се трудил и което не си отгледал, което в една нощ израстна и в една нощ пропадна. Аз ли да не пожаля Ниневия, тоя голям град, в който има повече от сто и двайсет хиляди души?

В Новия Завет Сам Господ Иисус Христос уподобява Своето предстоящо тридневно пребиваване в гроба с тридневното прекарване на Иона в утробата на рибата.

Молитвите му към Господа да имаме!

КУЛТ КЪМ ИЗКРИВЕНОТО – ПАДЕНИЕТО на съвременната българска експресионистична живопис в картините на Николай Майсторов „Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа; само глупците презират мъдростта и наставлението.“Притчи 1:7 НП »

Християнски православен фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“                                                   С »

                    ГАЛЕРИЯ -ЖИВОТВОРЕНИЕ Заповядайте на първия християнски фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“ с два тържествени благотворителни концерта по случай празника Покров Богородичен и с »

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »