СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

СВ. ПРЕПОДОБНИ ОТЦИ ИЗБИТИ В МАНАСТИРА „СВ. САВА“

Лаврата на св. Сава се намира в Юдейската пустиня близо до Йерусалим. От VІІ век околностите на Йерусалим непрестанно били нападани от сарацините. Те не щадели дори мирните отшелнически обители, макар в тях да живеели пустинници, които нямали никакви земни богатства.
Веднъж във време на всенощно богослужение срещу Връбница в лаврата „Св. Сава“ дошъл слух, че голямо множество сарацини се готвят да нападнат обителите. Братята решили да не се оттеглят от лаврата, понеже били предадени всецяло на Господа и приживе били умрели за света. Те не се бояли от смъртта, която за християнина е придобивка, според думите на св.ап. Павел: „ Защото за мене животът е Христос, а смъртта – придобивка.“(Фил. 1:21)
Затова те започнали още по-пламенно да се молят, готвейки се да преминат в по-добрия живот.
Действително, на Велики четвъртък сарацините с голяма сила нападнали манастира и веднага убили няколко монаси. Другите пък те събрали в църква и започнали да ги разпитват къде са скрити манастирските съкровища: „Откупете себе си и църквата си четиристотин жълтици – казвали варварите на светите отци – иначе всички ще бъдете избити!“
– Не проливайте напразно кръвта ни – кротко отговорили монасите. – Толкова злато ние никога не сме имали. Вземете простите ни дрехи. Друго имущество у нас не ще намерите.
Сарацините не повярвали на думите на монасите и чрез мъчения искали да узнаят от тях къде са скрити съкровищата им. Затворили всички монаси в пещерата на св. Сава, основателят на манастира и пред входа на пещерата натрупали сухи клони и запалили голям огън.
Осемнадесет души умрели в пещерата; други били посечени с меч или по друг начин, като били мъчени до смърт. Известни на Църквата са само имената на Йоан, Сергий и Патракий. Паметта на всички тези иноци се празнува на 20 март.
Молитвите им към Господа да имаме!

КУЛТ КЪМ ИЗКРИВЕНОТО – ПАДЕНИЕТО на съвременната българска експресионистична живопис в картините на Николай Майсторов „Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа; само глупците презират мъдростта и наставлението.“Притчи 1:7 НП »

Християнски православен фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“                                                   С »

                    ГАЛЕРИЯ -ЖИВОТВОРЕНИЕ Заповядайте на първия християнски фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“ с два тържествени благотворителни концерта по случай празника Покров Богородичен и с »

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »