СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

СВ. КИРИЛ ЙЕРУСАЛИМСКИ

Св. Кирил се родил около 313 г. и станал йерусалимски епископ в 350 г. при царуването на арианстващия император Констанций II (337–361), който повдигнал гонение срещу православните, но св. Кирил неустрашимо и твърдо защищавал истината. 

По време на неговото епископство, на 7 май 351 г., в Йерусалим се явило чудно явление – Кръстът Господен се изобразил в небето и сияещ се простирал от Голгота до Елеонската планина. Св. Кирил в писмо до императора описал това чудо, което видели всички жители на Йерусалим и множество поклоници, стараейки се да възбуди в сърцето на императора чувство на истинско благочестие. Но увещанията му останали безполезни, а св. Кирил си навлякъл гнева на царя и бил изпратен в изгнание.

След това В Юдея се появил страшен глад.

Св. Кирил, изпълнен със състрадание към бедните, щедро им помагал и раздал всичкото си имущество. А когато свършило, той започнал да продава църковните скъпоценности за да може да помага на бедните. За това благородно дело св. Кирил бил наклеветен от арианите пред императора, бил свален и заточен. Той се върнал от заточение, когато император станал Юлиан Отстъпник, който в началото на управлението си (361 г.) лицемерно обявил пълна веротърпимост и върнал от заточение всички изгнаници. Но за да уязви християните Юлиан започнал да връща разпръснатите по света евреи отново в Йерусалим и им обещал че ще издигне разрушения Соломонов храм.

Но се случило чудо.

От земята започнал да излиза огън, който обгарял дрехите на хората, оставяйки по тях знака на кръста. Мнозина юдеи станали християни. Разгневен, Юлиян отново изгонил св. Кирил. Той пострадал и от арианстващия император Валент и бил възвърнат на йерусалимската катедра едва от император Теодосий Велики, след което управлявал паството си до смъртта си в 386 година.

 Св. Кирил Йерусалимски оставил 24 „глашителни слова“ или поучения за готвещите се към св. Кръщение, които се наричали „оглашени“. Тези слова съдържат изложение на догматите и обяснения на църковните обреди. Те са твърде важни за нас, защото свидeтелстват как Православието е запазило през вековете непроменени наредбите и преданието на древната Църква.

Запазено е и писмото на св. Кирил до император Констанций за чудесното явление на Христовия кръст.

Молитвите му към Господа да имаме!

КУЛТ КЪМ ИЗКРИВЕНОТО – ПАДЕНИЕТО на съвременната българска експресионистична живопис в картините на Николай Майсторов „Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа; само глупците презират мъдростта и наставлението.“Притчи 1:7 НП »

Християнски православен фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“                                                   С »

                    ГАЛЕРИЯ -ЖИВОТВОРЕНИЕ Заповядайте на първия християнски фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“ с два тържествени благотворителни концерта по случай празника Покров Богородичен и с »

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »