СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА ЗЛАТА МЪГЛЕНСКА

Св. Злата Мъгленска живяла във втората половина на ХVІІІ век по време на „кърджалийските времена“, когато Османската империя била в период на анархия и беззаконие. Родила се в скромно българско семейство в с. Слатина, Мъгленска епархия (сега с. Хриси в гръцка Македония). Отличавала се както с физическа красота, така и със силна вяра в Бога и с желание да Му посвети целия си живот.  

Един тамошен турчин се запленил от хубостта ѝ, издебнал я със свои приятели, и я отвлякъл. Казал ѝ, че иска да се ожени за нея, но преди това тя трябва да стане мохамеданка. Девойката отхвърлила и едното и другото предложение като заявила, че за нищо на света няма да се откаже от Господа Иисуса Христа.

Турците възприели нейния отказ като голямо предизвикателство и решили на всяка цена да сломят волята ѝ. Първо опитали с хитрост да я уговорят да приеме богатия и щастлив живот, който я очаква, ако приеме предложението, но девойката ни най-малко не се поддала на техните увещания. Тогава решили да ѝ окажат натиск чрез роднините ѝ. Уплашени, родителите и сестрите започнали да уговарят Злата да приеме мохамеданството. 

Злата обичала родителите си и сестрите си, но за нея било още по-непоносимо да се откаже от Христа, Който е казал: „Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене.“ (Мат. 10:37) Затова тя смело заявила:

– Ако дори и вие, мои родители и мои сестри, ме насилвате да се откажа от Господа Иисуса Христа, знайте – вие не сте ми вече родители, не сте ми сестри! 

Турците разбрали, че девицата няма да се откаже от вярата си с такива средства и я предали на страшни мъчения. В продължение на три месеца всеки ден я биели с тояги, изрязвали от кожата и ремъци и изтезавали я с нажежено желязо… Но с Божията помощ светата великомъченица изтърпяла и издържала тези неописуеми мъчения.

Озверените турци, като видели, че с никакви изтезания няма да сломят волята ѝ, я обесили на едно дърво, след което насекли тялото ѝ на късове.

Денят на земната кончина и небесната прослава на св. Злата Мъгленска е 18 октомври 1795 г. и оттогава досега тя е чествана в цялата Църква като великомъченица. Житието ѝ е написано от св. Никодим Светогорец. 

Молитвите и към Господа да имаме!

КУЛТ КЪМ ИЗКРИВЕНОТО – ПАДЕНИЕТО на съвременната българска експресионистична живопис в картините на Николай Майсторов „Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа; само глупците презират мъдростта и наставлението.“Притчи 1:7 НП »

Християнски православен фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“                                                   С »

                    ГАЛЕРИЯ -ЖИВОТВОРЕНИЕ Заповядайте на първия християнски фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“ с два тържествени благотворителни концерта по случай празника Покров Богородичен и с »

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »