СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

СВ. АП. ФИЛИП

Днес Църквата почита Св. ап. Филип, родом от Витсаида, откъдето били и апостолите Петър и Андрей. Господ Иисус като го видял, заповядал му да върви след Него. 

Филип тръгнал подир Христа и станал един от дванадесетте най-близки Христови последователи. Филип съобщил на приятеля си Натанаил, че намерил Месия: „Намерихме Иисуса, сина Йосифов, от Назарет, за Когото писал Мойсей в Закона и говориха пророците“ (Йоан 1:45).

След слизане на Св. Дух върху апостолите Филип проповядвал Евангелието отначало в Самария, където чрез името Божие извършил много чудеса (Деян. 8:5-7) и в Юдея, където кръстил велможата на Етиопската царица Кандакия (Деян. 8:26-40), а след това и в Гърция. Неговите чудеса и учението му привличали множество хора, които, оставяйки своите идоли, се обръщали към Бога. 

След като напуснал Гърция Филип проповядвал в Арабия, в Етиопия и Мала Азия, като навсякъде смело проповядвал словото Божие, понасял търпеливо гонения и страдания, и успял да обърне много езичници към християнството. Придружавала го сестра му Мариамна, а към тях се присъединил и св. ап. Вартоломей.

Град Йеропол имало едно капище в което се покланяли на змия, която местните жители смятали за някакво божество.  Апостолите изобличили лъжата и суетата на това поклонение и погубили змията, а храмът и опустял, защото множество езичници повярвали в Господа. 

Началникът на града, в пристъп на гняв, заповядал да заловят проповедниците Христови, които подложили на мъчения. Били ги, влачили ги по улиците, а накарая ги затворили в тъмница. Идолските жреци на капището успели да настроят началника на града да ги накаже с кръстна смърт. 

Филип бил разпнат с главата надолу, като окачили кръста на високо дърво срещу капището на змията и хвърляли върху него камъни. Вартоломей бил разпнат при стената на същия храм. Но внезапно се явило страшно земетресение. 

Развълнуваният народ започнал да проси молитвите на св. апостоли и се спуснал да ги снема от кръстовете. Снели Вартоломей, който бил още жив, но ап. Филип вече бил предал Богу дух. Последните негови думи били молитва за мъчителите му. Св. ап. Вартоломей с чест погребал тялото му.

След мъченическата смърт на св. ап Филип още много жители на Йерапол приели Свето Кръщение, а Вартоломей и Мариамна ги укрепявали във вярата и учели на словото Божие.

Молитвите им към Господа да имаме!

КУЛТ КЪМ ИЗКРИВЕНОТО – ПАДЕНИЕТО на съвременната българска експресионистична живопис в картините на Николай Майсторов „Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа; само глупците презират мъдростта и наставлението.“Притчи 1:7 НП »

Християнски православен фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“                                                   С »

                    ГАЛЕРИЯ -ЖИВОТВОРЕНИЕ Заповядайте на първия християнски фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“ с два тържествени благотворителни концерта по случай празника Покров Богородичен и с »

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »