СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

СВ. АПОСТОЛ И ЕВЕНГЕЛИСТ МАТЕЙ

В св. Евангелие  се разказва, че Иисус Христос срещнал близо до Галилейското езеро, недалеч от Капернаум, митаря Матей и му казал: „Върви след мене!“ (Мат. 9:9; Марк. 2:14). Това предизвикало недоумение в народа, тъй като митарите били презирани от юдеите, защото събирали данъци от божия народ за езическото римско правителство. Митарите, освен това, били известни и със своето користолюбие и били считани за грешници. 

Но Господ познавал душата на митаря Матей и го намерил достоен да приеме истинското учение. И действително, Матей с радост чул думите на Спасителя и Го поканил у дома си. Гордите фарисеи започнали да осъждат Иисус и казали на учениците Му: „Защо вашият Учител яде и пие с грешници!“ На това Спасителят отговорил: „Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Дойдох да повикам към покаяние не праведни, а грешници“. (Мат. 9:9-13).

От този момент Матей бил причислен към най-близкия кръг от дванадесет Господни ученици. Наричат го още Левий, но той сам от смирение наричал себе си Матей-Митар, като че ли да напомня за своето предишно звание.

Матей, бидейки грамотен, написал Евангелие по молба на апостолите осем години след Възкресението на Господа. Той пръв описал събитията от земния живот на Иисус Христос, а неговото повествование се отличава с необикновена простота и е понятно за всекиго. 

За живота на св. евангелист Матей са запазени малко сведения. След Възнесението на Господа той проповядвал Христовото учение  в много и далечни страни: Мидия, Персия, Партия и Индия. Преданието разказва, че той отишъл при един див, езически народ с лоши нрави и обичаи. Там му се явил Господ, дал му жезъл и му заповядал да го забие в земята, като Му обещал, че тоя жезъл ще принесе плодове, а от корена му ще протече чуден извор. Действително, Матей, като събрал всички жители, посадил жезъла, който цъфнал и пред очите на изумения народ се покрил с чудни плодове, а от корена му бликнал бистър извор. Всички, които били свидетели на чудото,  приели св. Кръщение във водите на извора, от който излизали духовно обновени.

Св. евангелист Матей завършил живота си мъченически. Неговите страдания и смърт били съпроводени от  много чудеса. Когато искали да го вземат, за да го подложат на мъчение, лицето му поразило гонителите с чудна светлина и те ослепели, но той с молитва им възвърнал зрението. Пламъкът на огъня, в който искали да го изгорят, не се докоснал до него при мъченическия му подвиг. И когато накрай той предал Богу духа си, мъчителите му с изумление изповядали Божията сила, изказали почит към светите му мощи и станали ревностни християни.

Молитвите му към Господа да имаме!

КУЛТ КЪМ ИЗКРИВЕНОТО – ПАДЕНИЕТО на съвременната българска експресионистична живопис в картините на Николай Майсторов „Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа; само глупците презират мъдростта и наставлението.“Притчи 1:7 НП »

Християнски православен фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“                                                   С »

                    ГАЛЕРИЯ -ЖИВОТВОРЕНИЕ Заповядайте на първия християнски фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“ с два тържествени благотворителни концерта по случай празника Покров Богородичен и с »

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »