СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

ЦЕНОВА ОФЕРТА | свалете в PDF формат

ИЗЛЪЧВАНЕ НА 20 СЕК. КЛИП

ОТСТЪПКИ

ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМЕН КЛИП

София 1040, пл. „Македония“ 1, ет. 19, офис 10,
тел. 02/975 82 70, моб. 0886901494;
e-mail:office@zorana.bg

СВ. ПРОРОК ИСАИЯ
ЗОРАНА

СВ. ПРОРОК ИСАИЯ

СВ. ПРОРОК ИСАИЯ Св. пророк Исаия, син Амосов, се родил в Иерусалим около 765-та година преди Христа. Сред развратения народ той живеел свято, спазвал строго

Прочетете повече »
СВ. ИОАН БОГОСЛОВ
ЗОРАНА

СВ. ИОАН БОГОСЛОВ

СВ. ИОАН БОГОСЛОВ  Свети апостол и евангелист Иоан Богослов бил син на Зеведей и брат на св. апостол Иаков Зеведеев. Те двамата били призовани от

Прочетете повече »

СИНОДАЛЕН ПРЕВОД
„БИБЛИЯ, НОВ ПРЕВОД ОТ ОРИГИНАЛНИТЕ ЕЗИЦИ“
БЪЛГАРСКО БИБЛЕЙСКО ДРУЖЕСТВО ИЗДАТЕЛСТВО „ВЕРЕН“

ПО ИДЕЯ НА ФОНДАЦИЯ „НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ
КОРИЦА, ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ: „НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ“

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 БЕНЕФИЦИЕНТ: „РОМАНТИКА“ ЕООД Обща стойност: 4 900 лв., от които 4 165 лв. европейско и 735 лв. национално съфинансиране. Начало: 02.09.2020 г. Край: 02.12.2020 г.
Процедура на подбор на проекта BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Наименование на програмата: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“