ДНЕС Е ПЕТДЕСЕТНИЦА – РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА!

„Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят.“ (Деян. 2:2-4 )

С тези кратки новозаветни изречения е описано едно от най-великите събития в историята на човечеството – съшествието на Светия Дух върху апостолите събрани в иерусалимската горница, което празнуваме на петдесетия ден от Христовото Възкресение. Самите апостоли, свидетели на Разпятието, Възкресението и Възнесението Господне, не можеха по човешки нито да разберат случилото се, нито да предприемат своята благовестителска мисия. Трябваше им помощ свише, както им бе обещал техният велик Учител: “И Аз ще изпратя обещанието на Отца Ми върху вас; а вие стойте в град Иерусалим, докле се облечете в сила отгоре. “ (Лука. 24:49)

Ето това „обещание на Отца“, тази „сила отгоре“ е слизането на Светия Дух върху апостолската дружина и така довчерашните уплашени и недоумяващи галилейски рибари в един миг се превръщат в Божии пълномощници, в мъдри богослови-тайновидци, във вдъхновени и неустрашими проповедници-благовестители. Ражда се Църквата.

Изпълнен със Светия Дух, Петър се изправя „с единайсетте“ и произнася своята първа апостолска проповед, която завършва знаменателно: „И тъй, нека наздраво знае целият дом Израилев, че Тогова Иисуса, Когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос.“ (Деян. 2:36)

Петър говори с власт – с дадената му от Бог Свети Дух власт – и макар да казва на присъстващите, че са разпнали своя Господ и Месия, те го слушат с умиление и са готови да изпълняват наставленията му.

„Като чуха това, на сърце им стана умилно, и казаха на Петра и на другите апостоли: какво да направим, мъже братя? А Петър им рече: покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Светаго Духа. Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ, Бог наш.“ (Деян. 2:37-39)

Тези думи се отнасят до нас. Ние сме част от тези „далечни“ в пространството и времето, за които промислително говори Апостолът преди две хилядолетия. За нас е обещанието. Ние приемаме дара на Светия Дух като ставаме членове на спасителната общност – Църквата Христова. Затова днес празнуваме св. Петдесетница като празник на нашето спасение. Това е рожденият ден на Църквата, без която за нас няма спасение, т.е. това е рожденият ден на нашето спасение, който възпяваме така:

Благословен си, Христе Боже наш, Ти, Който риболовците премъдри Си явил, изпратил им Дух Свети, и чрез тях Си уловил вселената, Човеколюбче, слава Тебе.

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Нашият дом е България е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филмът на Арх. Пламен Пламенов Мирянов „Свещената азбука“ вдъхнови Кан в навечерието на 24 май 24.05.2017 е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Арх. Пламен Пламенов Мирянов бе отличен за приноса му за развитие на обществото е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

СВ. СЕРГИЙ РАДОНЕЖКИ
ЗОРАНА

СВ. СЕРГИЙ РАДОНЕЖКИ

СВ. СЕРГИЙ РАДОНЕЖКИ   На 25 септември Църквата чества паметта на св. Сергий Радонежки (ок. 1322–1392), един от най-почитаните руски светци, наричаен „игуменът на руската земя“.

Прочетете повече »

СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ