БЛАГОДАТНИЯТ ОГЪН

БЛАГОДАТНИЯТ ОГЪН

БЛАГОДАТНИЯТ ОГЪН Всяка година на Велика събата на Гроба Господен в Иерусалим се случва чудото на съшествието на Благодатния огън. Това чудо е засвидетелствано исторически безброй пъти още от раннохристиянската древност, през Средновековието, през Осменското владичество и до наши дни, когато многобройни телевизии го излъчват на живо. Чудото се сбъдва при православното честване на Възкресение […]

ВЕЛИКИ ПЕТЪК

ВЕЛИКИ ПЕТЪК

ВЕЛИКИ ПЕТЪК Велики петък – денят, в който човекът осъди и уби въплътения Бог – е най-страшният, най-жестокият и най-скръбният в историята на човешкия род. Това е най-страшният, жесток и скръбен ден в земния живот на Господ Иисус Христос – и заедно с това най-спасителният за престъпното човечество. В този ден Праведният Съдия на вселената […]

СВ. КНЯЗ БОРИС – МИХАИЛ

СВ. КНЯЗ БОРИС - МИХАИЛ

СВ. КНЯЗ БОРИС – МИХАИЛ На 2 май Църквата чества паметта на св. равноапостолен княз Борис-Михаил, Покръстител на българите. Той бил син и наследник на хан Пресиан, при когото преследването на християните в България било прекратено. Към 852 г. след смъртта на Пресиан младият Борис се възкачил на престола. Той бил още по-благосклонен към християните, […]

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК Последните дни и часове от земния живот на Спасителя са изпълнени с безброй важни събития. Сред тях на Велики четвъртък Църквата подчертава четири. Първото от тях е умиването на нозете на апостолите от техния божествен Учител. Това е върховен образ на Неговото непостижимо смирение и вечен пример за всички Негови последователи.  Второто събитие […]

ВЕЛИКА СРЯДА

ВЕЛИКА СРЯДА

ВЕЛИКА СРЯДА На Велика сряда от Страстната седмица Господ говори за Своите предстоящи страдания: „знаете, че подир два дни ще бъде Пасха, и Син Човеческий ще бъде предаден на разпятие“ (Мат. 26:2). Първосвещениците, които били събрани в къщата на Каиафа, се съвещавали как да заловят Иисус и да Го убият. Те решили да Го заловят […]

ВЕЛИКИ ВТОРНИК

ВЕЛИКИ ВТОРНИК

ВЕЛИКИ ВТОРНИК Велики вторник от Страстната седмица е бил за Христа ден за поучения и нравствени наставления. В тях Той изрекъл едни от най-важните си поучения в притчи, които наставляват всички човеци за времето до Неговото второ пришествие. Той изобличил фарисеите, садукеите и книжниците за тяхната фалшива религиозна показност и за изоставянето на основните вътрешни […]

ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК

ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК

ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК След като бил посрещнат тържествено в Иерусалим, Господ Иисус Христос влязъл в Иерусалимския храм и го намерил отново пълен с търговци. Преди три години той го бил очистил, но сега отново алчността била надвила над благочестието. Масите на менячите отново били отрупани с пари. Търговците продължавали да продават гълъби. Божият дом отново бил […]

ВХОД ГОСПОДЕН В ИЕРУСАЛИМ

ВХОД ГОСПОДЕН В ИЕРУСАЛИМ

ВХОД ГОСПОДЕН В ИЕРУСАЛИМ В шестата неделя на Великия пост честваме Вход Господен в Иерусалим. Както пише св. евангелист Иоан, в този ден целият народ излязъл по улиците за да посрещне Царя Израилев, викайки „Осанна, благословен идещият в името Господне!“. Това възторжено посрещане било заради великото чудо на възкресението на Лазар, чрез което израилтяните се […]

ЛАЗАРОВА СЪБОТА

Лазарова събота

ЛАЗАРОВА СЪБОТА В съботата на шестата седмица от Великия пост Църквата ни припомня най-голямото чудо извършено от Спасителя в Неговия земен живот – възкресяването на мъртвия Лазар, който от 4 дни вече бил погребан. Извършено пред очите на народа, то станало причина мнозина да повярват в Иисус като дългоочаквания Месия. Никой пророк в Стария Завет […]

СВ. АПОСТОЛ И ЕВЕНГЕЛИСТ МАРК

СВ. АПОСТОЛ И ЕВЕНГЕЛИСТ МАРК

СВ. АПОСТОЛ И ЕВЕНГЕЛИСТ МАРК Св. евангелист Марк, чието еврейско име било Иоан, е един от седемдесетте апостоли на Христа и автор на най-старото от четирите Евангелия. То му било диктувано от св. ап. Петър, който го нарича свой (духовен) син. Майката на Иоан Марк, Мария, била сред най-ревностните последователки на Христа, Когото юношата Иоан Марк също […]