НЕДЕЛЯ МЕСОПУСТНА – НА СТРАШНИЯ СЪД

„Рeчe Христoс: a кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи, и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози, и ще постави овците от дясната Си страна, а козите – от лявата.
Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира, защото гладен бях, и Ми дадохте да ям, жаден бях, и Ме напоихте, странник бях, и Ме прибрахте, гол бях, и Ме облякохте, болен бях, и Ме посетихте, в тъмница бях, и Ме споходихте. Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме? А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели, защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям, жаден бях, и не Ме напоихте, странник бях, и не Ме прибрахте, гол бях, и не Ме облякохте, болен и в тъмница, и не Ме споходихте. Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме? Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците – в живот вечен.“ (Мaт. 25:31–46)

В третата подготвителна седмица за Великия пост, Църквата ни помага за предстоящия пост с осмисляне на едно от седемте велики пророчества на Господ Иисус Христос – това за Неговото пришествие и Страшния съд, когато Той ще дойде да съди делата на хората в края на времената и ще свърши сегашният свят.
В този ден Бог ще извади наяве тайните на сърдечните помисли на всички хора и ще въздаде на всеки според делата му. Грешниците няма да могат да скрият своите помисли и своите дела, нито ще могат да се покаят, а ще отидат в ада – мястото, отредено за демоните на които са служили. А праведниците и тези, които са се разкайвали за злите си дела, ще отидат в рая.
Кога ще настъпи това време? Когато се изчерпи целият човешки потенциал за вършене на добро и хората вече ще станат неспасяеми. Тогава светът ще обезмисли съществуването си и Господ ще произведе съд над човеците и техните дела.
Според своето нравствено състояние хората ще бъдат разделени на две половини – наречени „овце“ и „кози“. Едните ще застанат отдясно на Господ и ще отидат в Царството в живот вечен, а другите – в ада.
И Господ посочва съвсем ясно причината за това разделяне – едните са проявявали милост и състрадание към хората, а другите – не. Но нима за тези малки грехове, които Господ изброява съвсем конкретно, хората ще отидат във вечно страдание? Нима няма много по-тежки грехове от тях? Тежките грехове Господ дори не споменава, за тях е ясно, че човекът заслужава наказание, както много пъти е бил предупреждаван за последствията от т.нар. „смъртни грехове“. Но липсата на милосърдие и любов към хората се оказва разделителната линия, най-верният критерий дали човекът е Христов и дали обича доброто, която е в Бога или не. Защото именно отношението и делата ни към човека разкрива истинското състояние на човешкото сърце, а не думите. Господ Иисус казва на последователите си: „По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си“ (Иоан. 13:35)
Затова присъдата на Иисуса Христа, която Той ще произнесе на Страшния Съд, има следния смисъл: вие, грешниците, не пожелахте да изпълните Моите заповеди; вие постъпвахте по своята си воля, а Мене не слушахте; вие живяхте само за себе си, а за Мене нищо не извършихте; вие дори едно такова съвсем не тежко дело не поискахте да извършите за Мен; за Мене вие не нахранихте гладен, жаден не напоихте, странник в дома си не приехте, никого не облякохте, болен и в тъмница не посетихте, най-лесното не пожелахте да направите. Значи във вас изобщо няма милост към хората, затова и от Мен за вас няма милост: идете от Мен, проклети, във вечния огън. Аз съм милостив, но само към онези, които са милостиви към другите.
Защото милосърдието, човещината, любовта между хората е разделителната линия между вечния живот и вечната смърт.
Нашето самолюбие често скрива нашето действително нравствено състояние от вътрешния съд на съвестта. Затова, за да ни предпази от самозаблуждения и да ни насочи към покаяние, Църквата е установила този ден, в който да ни призове към трезвост и покаяние като се опитва да ни предпази от лекомислено отношение към нашето спасение. Не бива да разчитаме само на Божието милосърдие, но трябва да помним и Страшния ден, когато Праведният съдия ще въздаде на всеки според делата.
Първото идване на Христос на земята беше в скромност и унижение, а второто ще бъде в сила и велика слава. Събитията, които ще предшестват това Негово второ идване, са предсказани в Библията – оскъдняване на любовта между хората, смутове, войни, глад, природни бедствия – земетресения, космически катаклизми и др.
След тях ще се яви на небето знамението на Сина Човечески – св. Кръст Христов – а Сам Господ ще дойде на облаци, обкръжен от множество ангели, в сила и слава голяма.
Преди времето на второто пришествие на Господа ще дойде Антихрист, който ще върши лъжливи чудеса и ще се опита да отклони от Христа и избраните. Който претърпи докрай и остане верен – ще се спаси. Синът Божи ще срази Антихриста с дъха на устата си и ще го хвърли в огненото езеро. Тогава при глас на архангел и тръба Божия всички от векове умрели хора ще възкръснат, а заварените живи ще бъдат грабнати на облаци за да посрещнат Господа във висините. Огнена стихия ще очисти земята от многовековната ѝ скверност и ще се яви ново небе и нова земя. Тогава Синът Божи ще седне на Своя съдийски престол, ще отдели праведниците от грешниците, както пастир отлъчва овце от кози и ще произведе Своя страшен и праведен Съд.
Амин.

 

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Нашият дом е България е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филмът на Арх. Пламен Пламенов Мирянов „Свещената азбука“ вдъхнови Кан в навечерието на 24 май 24.05.2017 е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Арх. Пламен Пламенов Мирянов бе отличен за приноса му за развитие на обществото е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Архим. Павел Пападопулос

Архим. Павел Пападопулос: Авва Исаак Сириец казва: „Колкото по-незначими се чувстваме, толкова по-близо до Бога се намираме”. Етосът на светците не е фанатизъм и анатемосвания

Прочетете повече »