ДНЕС Е ПЕТДЕСЕТНИЦА – РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

„Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят.“
(Деян. 2:2-4 )
С тези кратки новозаветни изречения е описано едно от най-великите събития в историята на човечеството – съшествието на Светия Дух върху апостолите събрани в йерусалимската горница, което празнуваме на петдесетия ден от Христовото Възкресение. Самите апостоли, свидетели на Разпятието, Възкресението и Възнесението Господне, не можеха по човешки нито да разберат случилото се, нито да предприемат своята благовестителска мисия. Трябваше им помощ свише, както им бе обещал техният велик Учител: „И Аз ще изпратя обещанието на Отца Ми върху вас; а вие стойте в град Иерусалим, докле се облечете в сила отгоре. “ (Лука 24:49)
Ето това „обещание на Отца“, тази „сила отгоре“ е слизането на Дух Свети върху апостолската дружина и така довчерашните уплашени и недоумяващи галилейски рибари в един миг се превръщат в Божии пълномощници, в мъдри богослови-тайновидци, във вдъхновени и неустрашими проповедници-благовестители. Ражда се Църквата.

Изпълнен със Светия Дух, Петър се изправя „с единайсетте“ и
произнася своята първа апостолска проповед, която завършва знаменателно: „И тъй, нека наздраво знае целият дом Израилев, че Тогова Иисуса, Когото вие разпнахте, Бог направи Господ и Христос.“ (Деян. 2:36)
Петър говори с власт – с дадената му от Бог Свети Дух власт – и макар да казва на присъстващите, че са разпнали своя Господ и Месия, те го слушат с умиление и са готови да изпълняват наставленията му.
„Като чуха това, на сърце им стана умилно, и казаха на Петра и на другите апостоли: какво да направим, мъже братя? А Петър им рече: покайте се, и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Светаго Духа. Защото за вас е обещанието, за вашите деца и за всички далечни, които би призовал Господ, Бог наш.“ (Деян. 2:37-39)

Тези думи се отнасят до нас. Ние сме част от тези „далечни“ в пространството и времето, за които говори Апостолът преди две хилядолетия. За нас е обещанието.
Ние приемаме дара на Светаго Духа като ставаме членове на спасителната общност – Църквата Христова. Затова днес празнуваме св. Петдесетница като празник на нашето спасение. Това е рожденият ден на Църквата, без която за нас няма спасение, т.е. това е рожденият ден на нашето спасение.

NOVOROJDENIE-22

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Нашият дом е България е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филмът на Арх. Пламен Пламенов Мирянов „Свещената азбука“ вдъхнови Кан в навечерието на 24 май 24.05.2017 е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Арх. Пламен Пламенов Мирянов бе отличен за приноса му за развитие на обществото е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ

Вяра, Надежа, Любов

Вяра, Надежа, Любов На 17-ти септември фондация „Нашият Дом е България“ имаше голямата чест да реализира първия по рода си видео запис на концерт, посветен

Прочетете повече »
НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ

“Крепост на вярност”

“Крепост на вярност” – Тетралогия от 4-ри тържествени концерт-спектакли Тази година през месец август Фондация „Нашият дом е България“ с гордост представя Тетралогия от 4

Прочетете повече »
НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ

„Арка на свободата“

Акция по почистването на паметника „Арка на свободата“ На 12 септември 2021 екипа на фондация “Нашият дом е България” организира акция по почистване на “Арката

Прочетете повече »

СИНОДАЛЕН ПРЕВОД
„БИБЛИЯ, НОВ ПРЕВОД ОТ ОРИГИНАЛНИТЕ ЕЗИЦИ“
БЪЛГАРСКО БИБЛЕЙСКО ДРУЖЕСТВО ИЗДАТЕЛСТВО „ВЕРЕН“

ПО ИДЕЯ НА ФОНДАЦИЯ „НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ
КОРИЦА, ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ: „НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ“

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 БЕНЕФИЦИЕНТ: „РОМАНТИКА“ ЕООД Обща стойност: 4 900 лв., от които 4 165 лв. европейско и 735 лв. национално съфинансиране. Начало: 02.09.2020 г. Край: 02.12.2020 г.
Процедура на подбор на проекта BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Наименование на програмата: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ Наименование на приоритетната ос: Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“