ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК

След като бил посрещнат тържествено в Иерусалим, Иисус Христос влязъл в Иерусалимския храм и го намерил отново пълен с търговци. Преди три години той го беше очистил, но сега отново алчността беше надвила над благочестието и скромността. Масите отново били отрупани с пари, волове и овце пак цапали мозаечните подове, търговците продължавали да продават гълъби, а лихварите дрънчали монети. Божият дом отново бил превърнат в тържище. Обхванат от свещен гняв, Той прекатурил масите им, а тях самите изгонил, защото храмът е дом за молитва, а не за търговия. (Мат. 21:12-13, Марк 11:15-19; Лук.19:45-46).

Божият Син изгонил търгашите от там и отново никой не се осмелил да му противоречи. След това Той започнал да проповядва, както обикновено, след като Храмът бил очистен и се въдворила тишина.

В Евангелието се говори и за изреченото от Господа над безплодната смоковница, която изсъхнала, след като била прокълната от Господ, защото след като огладнял Той не намерил плод на нея (Марк 11:12-14, 20-26, Мат. 21:18-22).

“Всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърлено в огън“ (Мат. 3:10). Тази смоковница била символ на човешката душа, която не познава молитвата, покаянието и не носи духовни плодове.

Така и ние ще бъдем осъдени, ако не живеем в молитвено общение с Бога, не се стремим да се усъвършенствуваме във вярата, не се изпълваме с добродетели, и не принасяме духовни плодове.

Във Велики понеделник Църквата прославя св. патриарх Йосиф – син на св. патриарх Яков и предобраз на Иисус Христос. Йосиф бил продаден от своите братя на пътуващи за Египет търговци. Там, в чуждата нему страна, той преминал през множество страдания, но фараонът го направил втори по власт и положение в цялото царство (Бит 41:38-46). Подобно на Йосиф Господ Иисус Христос бил предаден от евреите на езичниците, бил измъчван и пострадал заради човешките грехове.

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Нашият дом е България е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филмът на Арх. Пламен Пламенов Мирянов „Свещената азбука“ вдъхнови Кан в навечерието на 24 май 24.05.2017 е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Арх. Пламен Пламенов Мирянов бе отличен за приноса му за развитие на обществото е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

ЗОРАНА

СВ. КОРНИЛИЙ СТОТНИК

СВ. КОРНИЛИЙ СТОТНИК  Глава 10 на новозаветната книга „Деяния на светите апостоли“ разказва, че Корнилий бил стотник от римската воинска част в Кесария Палестинска. Макар

Прочетете повече »
РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО
ЗОРАНА

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО Раждането на св. Дева Мария е последната стъпка преди сбъдването на Божието обещание за еврейския народ – раждането на Спасителя. След Потопа, през

Прочетете повече »

СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ