СЛУШАЙ НА ЖИВО | ЗОРАНА 87.6
ЕДИНСТВЕНОТО ХРИСТИЯНСКО РАДИО В СОФИЯ

ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК

След като бил посрещнат тържествено в Иерусалим, Иисус Христос влязъл в Иерусалимския храм и го намерил отново пълен с търговци. Преди три години той го беше очистил, но сега отново алчността беше надвила над благочестието и скромността. Масите отново били отрупани с пари, волове и овце пак цапали мозаечните подове, търговците продължавали да продават гълъби, а лихварите дрънчали монети. Божият дом отново бил превърнат в тържище. Обхванат от свещен гняв, Той прекатурил масите им, а тях самите изгонил, защото храмът е дом за молитва, а не за търговия. (Мат. 21:12-13, Марк 11:15-19; Лук.19:45-46).

Божият Син изгонил търгашите от там и отново никой не се осмелил да му противоречи. След това Той започнал да проповядва, както обикновено, след като Храмът бил очистен и се въдворила тишина.

В Евангелието се говори и за изреченото от Господа над безплодната смоковница, която изсъхнала, след като била прокълната от Господ, защото след като огладнял Той не намерил плод на нея (Марк 11:12-14, 20-26, Мат. 21:18-22).

“Всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърлено в огън“ (Мат. 3:10). Тази смоковница била символ на човешката душа, която не познава молитвата, покаянието и не носи духовни плодове.

Така и ние ще бъдем осъдени, ако не живеем в молитвено общение с Бога, не се стремим да се усъвършенствуваме във вярата, не се изпълваме с добродетели, и не принасяме духовни плодове.

Във Велики понеделник Църквата прославя св. патриарх Йосиф – син на св. патриарх Яков и предобраз на Иисус Христос. Йосиф бил продаден от своите братя на пътуващи за Египет търговци. Там, в чуждата нему страна, той преминал през множество страдания, но фараонът го направил втори по власт и положение в цялото царство (Бит 41:38-46). Подобно на Йосиф Господ Иисус Христос бил предаден от евреите на езичниците, бил измъчван и пострадал заради човешките грехове.

КУЛТ КЪМ ИЗКРИВЕНОТО – ПАДЕНИЕТО на съвременната българска експресионистична живопис в картините на Николай Майсторов „Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа; само глупците презират мъдростта и наставлението.“Притчи 1:7 НП »

Християнски православен фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“                                                   С »

                    ГАЛЕРИЯ -ЖИВОТВОРЕНИЕ Заповядайте на първия християнски фестивал „ЖИВОТВОРЕНИЕ“ с два тържествени благотворителни концерта по случай празника Покров Богородичен и с »

Материалът „Зад Маската“ представя арх. Пламен Пламенов Мирянов е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »

Материалът Филм на арх. Пламен Пламенов Мирянов печели Голяма награда на международен тур филм фест е публикуван за пръв път на Нашият дом е България. »